Kraniosakrální uvolnění

Kraniosakrální uvolnění

kraniosakrální terapie
V jakých situacích je vhodné kraniosakrální uvolnění
 • stres – pomůže Vám hodně se uvolnit, relaxovat
 • psychická vyčerpanost a zvýšení psychické pohody
 • potíže se soustředěním
 • chronické fyzické potíže
 • posttraumatické stavy
 • migréna
 • dysfunkce centrálního nervového a hormonálního systému
 • odstranění tělesných blokád
 • prevence vzniku fyzických i psychických potíží
 • pomáhá k udržení si zdraví

* v případě vážných zdravotních potíží je před kraniosakrálním ošetřením potřeba návštěvy lékaře pro stanovení diagnózy

Co je kraniosakrální uvolnění
 • velice jemná neinvazivní technika pro uvolnění energetických blokád
 • kraniosakrální uvolnění (podobně jako energetické dráhy v čínské medicíně pomocí akupresury, akupunktury) pracuje s energií, která proudí od hlavy mozkomíšním mokem skrze míchu, křížovou kost a postupně se rozlévá do všech kostí, orgánů, tělních tekutin a svalů
 • energetické blokády mohou vzniknout z fyzického traumatu, ale i emocí, které se v blokádě uloží
 • jemný a déletrvající dotyk rukama je lehčí než 5 gramů postupně na různých částech těla, tím podporuje, aktivuje vrozené samoléčící mechanismy a odstraňuje blokády
 • metoda slouží jako podpůrná technika k případné zdravotnické léčbě
 • tak jako jiné metody závisí na charakteru a hloubce problému, se kterým zákazník přichází, jeho vnitřní síle, a podle toho může být potřeba vícero procedur
Jak kraniosakrální uvolnění probíhá
 • před začátkem procedury je veden rozhovor se zákazníkem o tom, co má být cílem procedury a s jakým přáním přichází (důležité je, aby zákazník sám chtěl a dává tak souhlas s dosažením cíle)
 • zákazník většinu času leží na zádech, oblečen – je vhodné lehké, pohodlné tenčí oblečení
 • v průběhu procedury je důležité, aby zákazník říkal, co kde cítí, pokud dojde ke změně
 • samotný název v sobě obsahuje slovo “uvolnění” – je to záměr, protože se při proceduře mohou uvolnit fyzické blokády, ale i emoce. Tzn. že se Vám i na chvíli mohou odplavit slzami, pocitem chladu, horka, brněním a jinými. Může Vám být naopak po celou dobu příjemně a usnete
Kontraindikace – nejčastější výčet
 • situace, kdy je nervový systém stále poškozován mechanickými vlivy nebo by mohl být poškozen, tj. krvácení, tumory, záněty, hematomy, aneurysma v lebce a páteři, fraktura lebky, páteře až ke kostrči, komprese mozku a míchy
 • další poranění a onemocnění, která by mohla být mírným tahem a tlakem zhoršena
 • medikace pro stabilizování onemocnění (např. kortikoidy apod.)
 • akutní záněty
 • jakékoliv očkování v kratší době než dva týdny
 • pokud máte na něco podezření, zeptejte se lékaře nebo mne před objednáním
Z čeho kraniosakrální uvolnění vzniklo

oficiálním zakladatelem kraniosakrální terapie je Dr. John Edwin Upledger – více info naleznete zde

tato terapie vychází ze základů Osteopatie (věda o kostech) a opírá se o biomechaniku

nejedná se o biodynamiku

ProceduraCenaPermanentka
1 hodina uvolnění1.190,-580,-

Osobní zkušenost

Do té doby než jsem absolvoval certifikovaný kurz, neměl jsem vůbec ponětí, že něco tak přirozeného jako lidský dotyk může neskutečně pomáhat. Podložené anatomií a praxí na ostatních mi tak k masážním zkušenostem přibyla ne úplně jiná, naopak bych řekl doplňující technika, která více naslouchá tělu zákazníka a nechává si samo najít cestu k uvolnění. S každým zákazníkem se objeví něco nového, ať už příjemná relaxace nebo velká úleva od potíží, a jsem moc rád, že tyto dovednosti mohu nabízet a pomáhat.