Možnosti placení

MOŽNOSTI PLACENÍ

 • platby v hotovosti – CZK
 • platby kartou
 • vystavení faktury pro čerpání z FKSP od zaměstnavatele
 • přijímány jsou následující benefitní karty a šeky:
  • Benefit plus
  • Benefity
  • EdenRed
  • Sodexo, pluxee
  • Up
akceptované karty 2024 salon Davi
možnosti placení